Drømmestipendet 2019

Du kan no søkje "Drømmestipendet". Stipendet er på kr 15.000 og blir delt ut til born og unge over heile landet. Du kan lese meir HER

Sist oppdatert (onsdag 23. januar 2019 11:13)

Les meir…

 

Sveiotalentet

Nå kan du melde deg på Sveiotalentet. Send ein epost til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa . Ta med fullt namn, alder, epost og movilnummer. Skriv og kva du skal gjere, om du syng, dansar, spelar, teiknar eller eit anna kulturuttrykk.

Sveiotalentet 2018Sveiotalentet 2018

Sist oppdatert (tysdag 02. oktober 2018 09:01)

 

Søk elevplass hausten 2018


Det er no tid for å søkje om plass i kulturskulen frå hausten 2018. Søknadsportalen har vært og er open. Du vel "Søk elevplass" i menyen til venstre. Der får du og opplysningar om dei ulike faga. Er du elev frå før er det viktig å re-registrere seg for å vere sikra plass. Det valet finn du og i menyen til venstre.

Sist oppdatert (måndag 04. juni 2018 11:49)

 

Nytt teatertilbod

teatermaskeAlle menneske er skodespelar, sidan vi alle eig fantasi, glede og kreativitet. Teater og Scenen er eit beskytta rom med uendelege mogelegheiter. Her er det lov å tenke tankar ein aldri har tenkt før, høyrar musikk ein aldri har høyrd før og beveg seg som ein aldri hadde gjort i kvardagen.

Med utgangspunkt i grunnleggjande teaterteknikkar utforskar vi kroppen og stemmen sine mogelegheiter for å uttrykke seg på ei scene. Gjennom leikar og øvingar ønsker vi å gi elevane teaterfagleg kunnskap. Undervisninga har som mål å utvikle eleven si sjølvstende og kreativitet, og til å utfalde seg og sin fantasi innafor teateret si kunstneriske ramme.

Kulturskulen startar opp undervisning i teater i samarbeid med teaterpedagog Marco Thomas.
Undervisninga dette skuleåret er frå 1. mars - juni og vil gå føre seg på Vigdartun og/eller i Valevåg og avslutta i juni 2018 med en presentasjon for familie og føresette.

Vi følgjer skuleruta med omsyn til ferie og fridagar

Pris for perioden blir kr 1000

Du han søke elevplass ved å følgje trykke HER

Sist oppdatert (måndag 19. februar 2018 10:29)

 

Bli med i kulturskulen!

Vi har ledige plasser i kulturskulen frå hausten 2017. Dette gjeld stort sett alle tilbod vi har. Søk elevplass ved å bruke menyen på denne sida. Du kan ta kontakt med kulturskulen om der er noko du lurar på eller ta en titt i vår infofolder.

 

Sist oppdatert (tysdag 30. mai 2017 12:59)