Nytt teatertilbod

teatermaskeAlle menneske er skodespelar, sidan vi alle eig fantasi, glede og kreativitet. Teater og Scenen er eit beskytta rom med uendelege mogelegheiter. Her er det lov å tenke tankar ein aldri har tenkt før, høyrar musikk ein aldri har høyrd før og beveg seg som ein aldri hadde gjort i kvardagen.

Med utgangspunkt i grunnleggjande teaterteknikkar utforskar vi kroppen og stemmen sine mogelegheiter for å uttrykke seg på ei scene. Gjennom leikar og øvingar ønsker vi å gi elevane teaterfagleg kunnskap. Undervisninga har som mål å utvikle eleven si sjølvstende og kreativitet, og til å utfalde seg og sin fantasi innafor teateret si kunstneriske ramme.

Kulturskulen startar opp undervisning i teater i samarbeid med teaterpedagog Marco Thomas.
Undervisninga dette skuleåret er frå 1. mars - juni og vil gå føre seg på Vigdartun og/eller i Valevåg og avslutta i juni 2018 med en presentasjon for familie og føresette.

Vi følgjer skuleruta med omsyn til ferie og fridagar

Pris for perioden blir kr 1000

Du han søke elevplass ved å følgje trykke HER

Sist oppdatert (måndag 19. februar 2018 10:29)