Nytt dansetilbod

Bruk linken "Søk elevplass" for å være med.

 

 

Klassisk dans

1.-6. trinn

Klassisk dans er grunnlaget for alle typer dans. Det er en harmonisk kombinasjon av
bevegelser sammen med klassisk musikk.
Klassisk dans er nyttige for både barn og voksne. Klassisk dans er nøkkelen til å lære rett
holdning, elegante bevegelser, evnen til å kontrollere kroppen din og danseren utvikler
koordinasjon og hukommelse.
En klassisk dansetrening inkluderer: Studie av en profesjonell bevegelsesbasis og
terminologi, generelle arm-, ben-, og kropposisjoner. Klassene gjennomføres med klassisk
musikk. Fordi ballett er en kunst, lærer alle i disse klassene om korrekt utførelse og respekt
for kunsten.

Moderne dans

7.-10. trinn

Samtidsdans er en dansestil som kombinerer klassisk dans, moderne jazz og
improvisasjon. Klassisk dans er en streng form for uttrykk med en spesiell bevegelsesbasis.
I motsetning er samtidsdans uten like strenge regler.
I samtidsdansklassene skal vi alle jobbe for en god og sunn teknikk. Vi skal også finne en
egen karakter og stil for alle i dansegruppa. Det legges stort fokus på å utvikle dynamikk og
sterke kroppslige uttrykk. Dette er en dansetime hvor alle kan føle seg fri, improvisere og
samtidig blir fysisk sterk! Klassene gjennomføres med moderne musikk.

Sist oppdatert (onsdag 09. september 2020 12:49)